Home

Horoscoopuitleg met spirituele cursus tijdens vakantie in Oostenrijkse bergen!

Omdat iedere mens geroepen is om tot zelfkennis te komen ‘zorgt’ het dagelijks leven voor allerlei, vaak nare, omstandigheden waardoor wij tot dit inzicht kunnen (moeten) komen. Echter onze ‘blinde vlekken’ belemmeren veelal dit noodzakelijke zelfinzicht. Juist over deze hindernissen kan de horoscoop belangrijke informatie verschaffen.

Mijn doelstelling is om via de horoscoop inzicht aan te reiken over de lotsbestemming van een mens alsmede over welke levensterreinen de ervaringen opgedaan moeten worden.

De horoscoop kan veel ‘waarom’ vragen beantwoorden zodat steeds meer inzicht verworven kan worden in onze schijnbare blinde vlekken, maar ook in onze confrontaties en tegenwerkingen in het leven, alsmede in onze talenten en voorspoed.

Astrologie in combinatie met spiritualiteit

Omdat het ‘Mens ken uzelve’ verder gaat dan alleen astrologische c.q. horoscopische kennis, is voor mij de horoscoop de basis om via de spiritualiteit dieper op het mens-zijn in te gaan. Hierdoor verdiept zich het inzicht verder dan louter de horoscoop kan bieden waardoor u een nog betere innerlijke ‘wapenrusting’ verkrijgt om uw leven optimaal voort te zetten.

Het eigen zelf gestelde lot kan nu beter herkend en begrepen worden waardoor uw levensdoel harmonischer gerealiseerd kan worden. Mijn ervaring is dat na de gesprekken de ziel werkelijk gelaafd is en de mens beter in zijn kracht staat.

Horoscoopuitleg en spirituele cursus in houten chalet Oostenrijk

Ook de omgeving waar de horoscoopuitleg c.q. spirituele cursus gehouden wordt speelt een belangrijke rol. Daarom stel ik mijn houten chalet in de bergen van Oostenrijk hiervoor ter beschikking. Een natuurlijke, zuivere en rustige omgeving waar deze kennis het beste opgenomen en verwerkt kan worden. En tevens vakantie voor u in een prachtig groots natuurgebied met bergen, bossen, meren en leuke stadjes.

Uitleg en dialoog, afgewisseld met vakantiebeleving, ontspanning, is werkelijk een harmonische combinatie waardoor ziel en lichaam optimaal verkwikt worden.

* Bron illustratie Sterrenkaart: wikimedia.org