Lezingen en artikelen

Enkele lezingen, samenvattingen en artikelen van mijn hand

Voor vrienden en kennissen, alsmede voor openbare lezingen, zijn door mij een aantal artikelen en lezingen geschreven. Op enkele werken na betreft het voornamelijk bewerken, samenvatten en aanvullen van reeds bestaande boeken of artikelen.

Tevens heb ik een naslagwerk astrologie geschreven omdat ik behoefte had om meer nuances aan te brengen in een aantal horoscoopaspecten die verschillend (kunnen) uitwerken bij het ‘hogere, gemiddelde en lagere’ type mens. Het naslagwerk is vooral een samenvatting van meningen van meer dan tien astrologen aangevuld met mijn eigen ervaringen. Informatie over de aanschaf kunt u hier downloaden.

Omdat een aantal lezingen door mij uit het hoofd gedaan worden, is hiervan geen geschreven lezing beschikbaar. Een overzicht van mijn lezingen:

Een astrologische naslagwerk van 468 pagina’s. Het document is beveiligd met een wachtwoord, welke tegen een vergoeding verkregen kan worden. Na ontvangst van uw vergoeding krijgt u het wachtwoord per e-mail toegestuurd. Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.

Enkele voorbeeldpagina's van voornoemd naslagwerk.

Het verschil tussen astronomie, astrologie en astrosofie.

Commentaar op diverse voorspellingen over de derde wereldoorlog, inclusief vijf bijbehorende horoscopen.

Het commentaar op voornoemde voorspellingen wordt onder meer ondersteund door enkele feiten.

Baba Vanga voorspellingen en de Kremna profetieën.

Saturnus-Plutoafflikties en Uranus-Plutoafflikties vanaf 1914.

Diverse korte stukken, veelal met betrekking tot de actualiteit.

Corona en Covid 19, 5G. Spirituele en astrologische oorzaken en achtergronden.

De Apocalyps van de nieuwe tijd, samenvatting Paul Wink.

Ufo's, korte samenvatting, visie Paul Wink.

Helderziendheid, diverse gezichtspunten.

Lezing over 21-12-2012, keerpunt in de mensheid.

Opdrachten mensheid gezien vanuit de astrologie; keerpunt Atlantis en keerpunt 21-12-2012.

Horoscoopuitleg Verenigde Staten.

Horoscoopuitleg Donald Trump.

Horoscoopuitleg China.

Horoscoopuitleg Vladimir Putin.

Aantal commentaren van biografen, analisten en journalisten over Vladimir Putin.

Horoscoopuitleg Rusland.

Horoscoopuitleg Turkse Republiek.

Rudolf Steiner over de sterrenhemel(-hersenen) bij geboorte en overlijden (met een kleine aanvulling van mijn hand).

Het verschil tussen de Natuurlijke en de Intellectuele Zodiak.

Een samenvatting over (hoofdzakelijk) de dierenriem en de planeten, gebaseerd op een werk van Mikhaël Aïvanhov.

Een door mij iets bewerkte astrologische lezing over het Kruis van Christus op Golgotha.

Astrologie verbonden met Christus, door Rudolf Steiner en Jan van Rijckenborgh.

Kritiek.

Macht en gezag.

Man-vrouw, scheppingsverhaal.

Man-vrouw, relatie.

Hypofyse, Uranus en seksualiteit, Paul Wink.

Over (naasten)liefde.

Goed doen, lijden, waarheid.

Wat betekent Aquarius, Paul Wink.

Basisinkomen, geïnspireerd door Uranus-Waterman.

Nederland als spiritueel centrum van de wereld, Paul Wink.

Wat betekent Michaël voor ons huidige tijdperk.

De vier stadia van bewustzijn, Paul Wink

Godsdiensten en de twee driegeledingen, Paul Wink

De spirituele ontwikkeling van het Keltische volk, Benita Kleiberg.

Euthanasie en zelfmoord.

Geef de keizer des keizers en God des Godes.

Vele eersten zullen de laatsten zijn, en andersom.

Dieren en vlees eten, ziektekiemen.

God, Christus en de Heilige Geest.

Zeshoek en Christus.

Lucifer, Christus, Ahriman.

Luciferisch verleden en ahrimanische toekomst, R. Steiner, samenvatting Paul Wink

Stamboom Jezus volgens Lucas en volgens Mattheüs met enkele data.

Boeddha en Bodhisattwa's, in relatie tot Christus, Rudolf Steiner.

Christiaan Rozenkruis, leider der mensheid door transfiguratie, opstanding in Christus.

De tempellegende en Een samenvatting over de laatste weken voor Goede Vrijdag, hoofdzakelijk gebaseerd op de 'De drie Johannesindividualiteiten' van Judith von Halle.

Bezinningsruimte, gebed en meditatie.

Uitleg over verschillen in sterven.

Karma, en enkele voorbeelden van oorzaak en gevolg, P.D. Wink.

Het menselijk en het kosmisch denken, samenvatting boek van Rudolf Steiner.

Hart en hoofd, voelen-denken-weten-handelen.

Samenvatting van 'De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping' van Willem Witteveen. (Dit document is beveiligd met een wachtwoord. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen.)

De Sfinx, de 4 krachten, en de 3 heiligdommen in de mens.

Ziekten en ongemakken door plaaggeesten en spoken; alsmede de rol van engelen, 2009 Jaap van de Weg.

Engelen en astrosofische werkingen, uit 'Volkszielen' van Rudolf Steiner.

Ontstaan van de Islam; werkingen van Christus en tegenmachten.

De demon en antichrist Sorath m.b.t. Hitler, en diverse passages uit het boek de Slavenstaat van Albert Speer.

Gedichten van Paul Wink.

Diverse korte stukjes van R. Steiner, M. Aïvanhov en vele anderen, over waarheid, beproevingen, haat, vrijheid, kritiek, demonen, deugden.